gamedxt logo
  Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ŠIAS, spol. s r.o. pod vedením diplomovanej sestry Mgr. Heleny Mikovej ako odborného garanta poskytuje svoje služby už od roku 2006.

   O maximálnu spokojnosť o našich pacientov sa stará kolektív zložený zo štyroch sestier, rehabilitačného pracovníka a dvoch sociálnych pracovníkov. Ako vedúca sestra v ADOSe pôsobí Mgr. Kristína Urbanová, ktorá má viac ako 8 ročné skúsenosti s ošetrovateľkou starostlivosťou v teréne. 

Každá z našich sestier má dlhoročnú prax v rámci nemocničných oddelení a vzdelanie vyššieho stupňa, ktoré si neustále zvyšujú prostredníctvom interných a externých odborných seminárov. Naše sestry každodenne zabezpečujú domácu ošetrovateľskú starostlivosť, nie len v rámci mesta Stará Ľubovňa a Poprad, ale aj v tých najvzdialenejšich častiach okresu Stará Ľubovňa a Poprad. Sme organizácia s dlhoročnou praxou, no napriek tomu sa nebránime neustálej modernizácii a novým trendom v starostlivosti o našich pacientov a klientov. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.